نویسنده = ����������������� ����������
مدرنیته و خودکشی زنان و دخترانِ لک

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

غلامرضا جمشیدی‏ها؛ سیاوش قلی‏پور