نویسنده = ���������������� ������������������
بررسی نقاط گسست تعاملات اجتماعی در شهر تهران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 161-190

10.22059/ijsp.2020.79198

فاطمه مهدویان؛ عبدالحسین کلانتری


تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری در تهران

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 333-357

10.22059/ijsp.2013.52264

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری