نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی تأثیرات جمعی سرمایۀ اجتماعی، شادابی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی‌

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 235-263

10.22059/ijsp.2013.52144

منصور وثوقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ احسان رحمانی خلیلی