نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
آسیب‌شناسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر روابط خانوادگی زوجین (شهر تهران سال 1395)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 69-90

10.22059/ijsp.2018.65901

زهرا پیرجلیلی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


بررسی تأثیرات جمعی سرمایۀ اجتماعی، شادابی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی‌

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 235-263

10.22059/ijsp.2013.52144

منصور وثوقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ احسان رحمانی خلیلی