نویسنده = ���������� ������������ ����������
تیپولوژی‌ها‌ی قتل بر‌اساس چند روایت

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-68

10.22059/ijsp.2013.50658

سهیلا صادقی فصایی