نویسنده = سید حسین سراج زاده
تعداد مقالات: 2
1. خوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-36

سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب‌پور گتابی


2. برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 273-296

سید حسین سراج زاده؛ امید عزیززاده