نویسنده = ������������ �������� ��������������
فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیر مجاز (دوپینگ) در بین ورزشکاران حرفه‌ای

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 117-138

10.22059/ijsp.2018.68622

محمود شارع پور؛ سعید کبیری؛ محمد مهدی رحمتی؛ محمد اسماعیل ریاحی