نویسنده = �������������������� ��������
فمینیسم حقوق‌گرا و مسئله‌ی زن در ایران معاصر

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 257-285

10.22059/ijsp.2022.87912

زهره عزیزآبادی؛ آرش حیدری