نویسنده = رسول صادقی
تعداد مقالات: 2
1. مسئلۀ اجتماعی مهاجرت از افغانستان: تمایلات و عوامل پشتیبان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-118

رسول صادقی؛ عبدالله محمدی؛ محمدجلال عباسی شوازی


2. واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری