نویسنده = ���������� ������ ������
پیامدهای ضعف فرهنگ کار در بهره‌وری کارکنان دانشگاه

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 399-429

10.22059/ijsp.2021.84977

مهدی مرادی؛ علی رضا کلدی؛ سید محمد سیدمیرزایی


خودکشی؛ پاسخی به چرخة حذف

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 131-151

10.22059/ijsp.2020.77485

زینب کوچکیان؛ علی رضا کلدی