نویسنده = ������������ ������ ������
مطرودیت مضاعف؛ روایتی از زیست زنان کولی شهر خرم‌آباد

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 329-365

10.22059/ijsp.2022.87914

سجاد یوسفوند؛ رضا علی محسنی؛ احمد غیاثوند