نویسنده = ������������ ������ ������
نسبت آگاهی و دغدغه‌ها با رفتارهای زیست‌محیطی در جوامع روستایی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 343-363

10.22059/ijsp.2020.79240

امیر نعیمی؛ روح اله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور