نویسنده = �������������� ��������������
مسأله‌شناسی حجاب در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی 1383ـ 1397)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 231-255

10.22059/ijsp.2022.87911

ابراهیم اخلاصی؛ ابوالقاسم فاتحی دهاقانی؛ امیر شیعی


مسمومیت دارویی عمدی به‌مثابه خودکشی: زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 217-240

10.22059/ijsp.2020.76174

ستار پروین؛ ابراهیم اخلاصی؛ سیدمهرداد نظری آدریانی