نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
سنجش رابطه میان سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تحقیرشدگی زنان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 251-284

10.22059/ijsp.2020.79201

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع زاده اردشیر