نویسنده = ������������������������� ��������������
فرایند خلق بی‎تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 165-190

10.22059/ijsp.2018.65905

فاطمه سادات علمدار؛ محمدرضا جوادی‎یگانه؛ جبار رحمانی