نویسنده = ���������������� ����������
بررسی نقاط گسست تعاملات اجتماعی در شهر تهران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 161-190

10.22059/ijsp.2020.79198

فاطمه مهدویان؛ عبدالحسین کلانتری