نویسنده = �������������� ���������� ����������������
سنجش رابطه میان سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تحقیرشدگی زنان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 251-284

10.22059/ijsp.2020.79201

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع زاده اردشیر


بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 165-183

10.22059/ijsp.2018.68624

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ داود قاسم زاده