نویسنده = �������� ���������������� ������������������
مسمومیت دارویی عمدی به‌مثابه خودکشی: زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 217-240

10.22059/ijsp.2020.76174

ستار پروین؛ ابراهیم اخلاصی؛ سیدمهرداد نظری آدریانی