نویسنده = ���������� �������������� ����������
تحلیل داده‌بنیاد از احساس تنهایی و چالش‌های مدیریت عواطف در بین بازنشستگان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 171-200

10.22059/ijsp.2022.87909

عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی؛ محدثه عابدی دیزناب