نویسنده = عهدیه اسدپور
تعداد مقالات: 1
1. فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی از نگاه کودک-زنانِ ازدواج‌کردۀ خراسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-194

افسانه کمالی؛ خدیجه سفیری؛ عهدیه اسدپور