نویسنده = �������������� �������������� ��������
بررسی کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسیتی بعد از تغییر جنسیت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 365-392

10.22059/ijsp.2020.79241

مجید فولادیان؛ زهرا برادران کاشانی