کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 9
1. طرد اجتماعی زنان ایرانی ازدواج‌کرده با اتباع خارجی (عراقی- افغانی) و عوامل مؤثر بر آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-74

منصوره اعظم آزاده؛ خدیجه مظفری


2. نابرابری‌های اجتماعی در کتاب‌های درسی دورۀ مشروطه (مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-137

علی باغدار دلگشا؛ عباس سرافرازی؛ هما زنجانی‌زاده؛ هادی وکیلی


6. عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی


7. طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی


8. بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

مریم نجار نهاوندی؛ اعظم آهنگر سلابتی