کلیدواژه‌ها = فردگرایی
تعداد مقالات: 3
1. فرایند مصرفی‌شدن آب شهری در تهران (ارائۀ نظریۀ داده‌بنیاد)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 281-311

نیما بردیافر؛ وحید قاسمی؛ عباس کاظمی؛ جبار رحمانی


3. بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سالۀ شهرستان خدابنده)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

عادل ابراهیمی لویه؛ علی صحبتی ها؛ همایون رضایی زاده