کلیدواژه‌ها = رضایتمندی واحد مسکونی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات سازمان اجتماعی‌ـ کالبدی محلۀ نارمک شمالی بر رضایتمندی سکونتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-140

مینا صوفی نیستانی؛ مجتبی رفیعیان