کلیدواژه‌ها = احساس بیگانگی اجتماعی‌ـ سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط آنومیک و مشارکت اجتماعی جوانان در دو جامعۀ ایران و تاجیکستان‌

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-165

مجتبی عباسی قادی؛ شاه عصمت‌الله اف شاه‌نظر