کلیدواژه‌ها = ریسک‌فاکتورهای فردی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ جامعه‌شناختی قتل: شناسایی ریسک‌فاکتورها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-218

سهیلا صادقی فسایی