کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 191-218

منصوره زارعان؛ سمانه سادات سدیدپور


2. فرا تحلیل مطالعات مربوط به سوءمصرف مواد با رویکرد روانی ـ‌ اجتماعی طی یکدهه و نیم گذشته (1384 ـ 1370)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا جزایری؛ نعمت‌الله بابایی