کلیدواژه‌ها = نظریۀ داده‌بنیاد
تعداد مقالات: 2
1. گریز از مدار ضعیف زندگی زناشویی کاوشی در معنا و فرایند شکل‌گیری خیانت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 179-200

مهدی ژیان پور؛ مریم بهارلوئی


2. فرایند مصرفی‌شدن آب شهری در تهران (ارائۀ نظریۀ داده‌بنیاد)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 281-311

نیما بردیافر؛ وحید قاسمی؛ عباس کاظمی؛ جبار رحمانی