کلیدواژه‌ها = محرومیت اجتماعی زنان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 253-272

مریم سیدزاده طلاتپه؛ سیدمحمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا