کلیدواژه‌ها = طرد اجتماعی
کرونا و داغ ننگ: روایت بهبودیافتگان بیماری از تجربه طرد اجتماعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 367-398

10.22059/ijsp.2022.87916

حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ پرویز سبحانی


موانع بازپیوند اجتماعی کولی‌های محلۀ هرندی تهران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 195-216

10.22059/ijsp.2020.76173

میترا عظیمی؛ مریم ابراهیمی


اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی


وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی