نمایه نویسندگان

آ

 • آقایاری هیر، توکل واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 339-368]

ا

 • اجاق، زهرا زبان رنج: تحلیل چارچوب مسأله فقر و فقرا در رسانه‌های برخط ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 69-103]
 • احمدی، علی یار واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 339-368]
 • احمدپور، اقدس تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی رفتار سلامت جویانه در میان دانش آموزان 12 تا 18 ساله (مورد مطالعه: منطقه 16 شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-282]
 • امیری، ایلناز واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 339-368]

ت

 • ترابی، فاطمه آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار و دلالت‌های سیاست‌گذاری آن در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 313-338]
 • توکل، محمد اختلاف ذهنی به عنوان عامل مهم در مشکلات خانوادگی: مطالعه‌ای در چارچوب جامعه‌شناسی معرفت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-312]

ح

 • حبیب پور گتابی، کرم مطالعة کیفی خشونت در بین کودک‌همسران شهر چابهار: شرایط، استراتژی‌ها و پیامدها [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 105-140]

خ

 • خسروی، عابدین جهانی‌سازی و انقراض زبان‌های‌ محلی (مورد شهر صحنه استان کرمانشاه) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]

د

 • دراهکی، احمد تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی رفتار سلامت جویانه در میان دانش آموزان 12 تا 18 ساله (مورد مطالعه: منطقه 16 شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-282]
 • دلاور، مریم السادات واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 339-368]

ر

 • راسک، محمدرضا مطالعه کیفی درباره زباله گردی در شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-197]
 • رنجبری بیوردی، سمانه آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار و دلالت‌های سیاست‌گذاری آن در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 313-338]
 • رونقی نوتاش، مهناز تبیین ارتباط جامعه‌پذیری جنسیتی و طلاق (مقایسه زنان مطلقه و غیر مطلقه دارای طلاق عاطفی شهر بندر عباس) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-255]

س

 • سلحشور، عصمت مطالعة کیفی خشونت در بین کودک‌همسران شهر چابهار: شرایط، استراتژی‌ها و پیامدها [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 105-140]

ش

 • شیرعلی، اسماعیل کاوشی در باب خشونت و کودک آزاری در تهران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 199-224]

ص

 • صادقی، حنانه سادات آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار و دلالت‌های سیاست‌گذاری آن در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 313-338]

ف

 • فراهانی، هادی اختلاف ذهنی به عنوان عامل مهم در مشکلات خانوادگی: مطالعه‌ای در چارچوب جامعه‌شناسی معرفت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-312]
 • فرهادی، محمد جهانی‌سازی و انقراض زبان‌های‌ محلی (مورد شهر صحنه استان کرمانشاه) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]

ق

 • قادر زاده، امید مشکله‌ی همبستگی در جامعه‌ی چند قومی ایران: فراترکیب مطالعات موجود [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 5-42]

ک

 • کاروانی، عبدالطیف واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 339-368]
 • کریمی، جلیل جهانی‌سازی و انقراض زبان‌های‌ محلی (مورد شهر صحنه استان کرمانشاه) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]

گ

 • گراوند، فاطمه واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 339-368]

م

 • محمدی، انور مطالعه کیفی درباره زباله گردی در شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-197]
 • میرفردی، اصغر واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 339-368]
 • مزروعی نصرآبادی، اسماعیل بررسی رفتار زباله‌پراکنی در ایران با رویکرد تحلیل لایه‌ی علّی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-166]
 • مشفق، محمود تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی رفتار سلامت جویانه در میان دانش آموزان 12 تا 18 ساله (مورد مطالعه: منطقه 16 شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-282]
 • مهرابی، محبوبه تبیین ارتباط جامعه‌پذیری جنسیتی و طلاق (مقایسه زنان مطلقه و غیر مطلقه دارای طلاق عاطفی شهر بندر عباس) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-255]

ن

 • نادری، احمد مطالعه کیفی درباره زباله گردی در شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-197]
 • نیازی، محسن بررسی رفتار زباله‌پراکنی در ایران با رویکرد تحلیل لایه‌ی علّی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-166]
 • نوری، زهرا بررسی رفتار زباله‌پراکنی در ایران با رویکرد تحلیل لایه‌ی علّی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-166]

ه

 • هاشمی زهی، نوروز تبیین ارتباط جامعه‌پذیری جنسیتی و طلاق (مقایسه زنان مطلقه و غیر مطلقه دارای طلاق عاطفی شهر بندر عباس) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-255]