دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
5. تجربه استیگما و هویت مخدوش‌ مادران دارای فرزند اتیسم

صفحه 103-117

شیرین احمدنیا؛ شمیم شرافت؛ کیانا تقی‌خان؛ سینا توکلی