نویسنده = �������� ���������� ��������
کرونا و داغ ننگ: روایت بهبودیافتگان بیماری از تجربه طرد اجتماعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 367-398

10.22059/ijsp.2022.87916

حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ پرویز سبحانی