نویسنده = سوده حجتی کرمانی
تعداد مقالات: 1
1. نگرش مردم به سوء مصرف موادمخدر در کشور

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-111

علی حاجلی؛ محمدعلی زکریایی؛ سوده حجتی کرمانی