داوران سال 99

ابراهیمی، مرضیه

ma_ebrahimi2004@yahoo.com

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ایثاری، مریم

maryam.isari@modares.ac.ir

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

                         

احمدی، علی یار

ahmadi.aliyar@gmail.com

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

                         

احمدی، وکیل

v.ahmadi@razi.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

                         

احمدرش، رشید

rahmadrash76@yahoo.com

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

                         

اخلاصی، ابراهیم

eb.ekhlasi@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبائی

                         

اعتمادی فرد، سیدمهدی

etemady@ut.ac.ir

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

افشانی، سیدعلیرضا

arafshani@yahoo.com

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

                         

ایمانی، علی

imani.a2006@gmail.com

دانشگاه تهران

                         

امیدی-، رضا

reza.omidi@ut.ac.ir

هیات علمی

                         

امیر، آرمین

amir.sociologist@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبائی / دانشکده علوم اجتماعی

                         

امینی، سعیده

saeedeh.amini280@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبایی

                         

انواری، زهره

anvaari.zohreh@gmail.com

دانشکده علوم اجتماعی

                         

باقری، یاسر

baghery.yaser@gmail.com

هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

باینگانی، بهمن

bahman.bayangani@gmail.com

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه گلستان

                         

بیچرانلو، عبدالله

bikaranlou@ut.ac.ir

                           

بهرامی، اردشیر

bahrami_dr2014@yahoo.com

دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی

                         

بهرامی، ولی

bahrami1171@gmail.com

مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان

                         

پازوکی نژاد، زهرا

zahrapazoki1464@gmail.com

گروه علوم اجتماعی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه مازندران

                         

پیری، صدیقه

s_piri@ut.ac.ir

استادیار دانشگاه علامه

                         

پیری، صدیقه

spiri.1365@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبائی

                         

پروین، ستار

sparvin1359@gmail.com

دانشگاه علامه

                         

پویافر، محمدرضا

mrpouyafar@gmail.com

عضوگروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

                         

تاج الدین، محمد باقر

mb_tajeddin@yahoo.com

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

                         

ترکاشوند مرادآبادی، محمد

m.torkashvand@yazd.ac.ir

گروه آموزشی مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

                         

جهانی دولت آباد، اسماعیل

sml.jahani@gmail.com

عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

                         

حبیب‌پور گتابی، کرم

karamhabibpour@yahoo.com

گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

                         

حجازی، الهه

ehejazi@ut.ac.ir

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

                         

حیدری، آرش

arash.heydari83@gmail.com

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

                         

حسین بر، محمد عثمان

mohb@lihu.usb.ac.ir

دانشیار دانشگاه سیستان بلوچستان

                         

حسین زاده فرمی، مهدی

mferemi@gmail.com

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

                         

خانی، سعید

s.khani@uok.ac.ir

گروه جامعه‎شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

                         

خزاعی، طاهره

taherehkhazaei81@gmail.com

                           

خسروی، رقیه

roghayeh.khosravi@gmail.com

استادیار دانشگاه شیراز

                         

خوش فر، غلامرضا

khoshfar@gmail.com

'گروه جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

                         

دانش مهر، حسین

hdaneshmehr@yahoo.com

مدرس دانشگاه

                         

دراهکی، احمد

ahmaddorahaki@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبایی

                         

دهقان، علیرضا

adehghan@ut.ac.ir

دانشکده علوم اجتماعی

                         

ربیعی، کامران

k.rabiei@modares.ac.ir

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

                         

رجب لاریجانی، مهسا

m.larijani@alzahra.ac.ir

                           

رحمانی، جبار

j_rahmani59@yahoo.com

استادیار انسانشناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

                         

رحمتی، محمد مهدی

mahdi.rahmati@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

                         

رستگار، یاسر

yaser.rastegar62@gmail.com

استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

                         

رضایی، محمد

velashedi@gmail.com

دانشگاه تربیت مدرس

                         

رضایی بحراباد، حسن

rezaeebahrabad@gmail.com

پژوهشگر

                         

رفعت جاه، مریم

rafatjah@ut.ac.ir

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

                         

زنجری، نسیبه

zanjari.nz@gmail.com

دکتری سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

                         

ژیانپور، مهدی

zhianpourmehdi@yahoo.com

عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان

                         

سفیری، خدیجه

kh.safiri@alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا

                         

سلمان وندی، شاپور

shsalmanvandi@gmail.com

جامعه شناسی

                         

شاه قاسمی، احسان

shahghasemi@ut.ac.ir

استادیار دانشگاه تهران

                         

شریفی، محمدحسین

mohammadhosein.sharifi@gmail.com

جامعه شناسی

                         

شکوری، علی

shakoori@ut.ac.ir

عضو هیات علمی

                         

صادقی، رسول

rassadeghi@ut.ac.ir

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

صالحی، صادق

s.salehi@umz.ac.ir

عضو هیات علمی/ دانشگاه مازندران

                         

صفری شالی، رضا

reza_safaryshali@yahoo.com

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

                         

طاهری، مسلم

muslim.taheri@gmail.com

گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

                         

عبداللهیان، حمید

habdolah@ut.ac.ir

استاد علوم ارتباطات/دانشگاه تهران

                         

عرفان منش، ایمان

iman.erfanmanesh@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

                         

عزیز مهر، خیام

azizimehr@gmail.com

دانشگاه تهران

                         

عسکری ندوشن، عباس

aaskarin@yazd.ac.ir

رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

                         

عظیمی، میترا

mtrazimi@gmail.com

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

                         

علی احمدی، امیر

omidaliahmadi@gmail.com

هیات علمی

                         

علی نژاد، منوچهر

m.alinejad@yazd.ac.ir

دانشکده علوم اجتماع دانشگاه یزد

                         

غلامی پور، اسماعیل

egholamipour@gmail.com

کارشناس و پژوهشگر

                         

فتحی، منصور

fathi.mansour@gmail.com

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

                         

فیروز آبادی، سید احمد

ahmad.firouzabadi@gmail.com

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

                         

فیضی، ایرج

iraj_faizi@yahoo.com

استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

                         

فولادیان، مجید

fouladiyan@um.ac.ir

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

                         

قادری، صلاح الدین

salahedin.gh@gmail.com

دانشگاه خوارزمی

                         

قادرزاده، امید

ogh1355@gmail.com

عضو هیات علمی

                         

قاسمی، یارمحمد

ym_ghasemi2004@yahoo.com

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

                         

قاسمی نژاد، ابوذر

abozar.ghasemi2013@gmail.com

دکترا و عضور هیئت مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران.

                         

قلی پور، سیاوش

gholipoor.sia@gmail.com

گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی

                         

کاروانی، عبدالطیف

abdollatifkarevani@yahoo.com

دانش آموخته دکترای جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

                         

کاظمی، سیمین

drsiminkazemi@gmail.com

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

                         

کریمی، جلیل

jkarimi79@gmail.com

دانشگاه رازی، عضو هیات علمی

                         

کریمی، علیرضا

karimionline@gmail.com

استادیار جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

                         

کرمی قهی، محمد تقی

mt.karami@yahoo.com

دانشیار فلسفه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

                         

کلانتری، عبدالحسین

kalantari1356@gmail.com

هیآت علمی دانشگاه تهران

                         

کلهر، سینا

sina.kalhor@gmail.com

                           

کوششی، مجید

kooshesh@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

                         

گلابی، فاطمه

f.golabi@gmail.com

گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز تبریز ایران

                         

مالمیر، مهدی

malmir77@yahoo.com

دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی دکتری

                         

محمدی، انور

anvarmohamadi@gmail.com

دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی. گروه جامعه شناسی

                         

محمدی، جمال

m.jamal8@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه کردستان

                         

محمدی، نریمان

neriman.1984@gmail.com

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

                         

محمدتقی زاده، مهدیه

m.mtaghizade@yahoo.com

دانشگاه علامه

                         

محمودیانی، سراج الدین

serajmahmoudiani@gmail.com

بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

                         

مرادی، رامین

rmoradi@yu.ac.ir

استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

                         

مرادی، مهدی

mehdi.moradi2001@yahoo.com

                           

مر ادی، مهدی

mehdi.moradi2001@gmail.com

تربیت بدنی. مدیریت ورزشی

                         

میرحسینی، زهرا

sz_mirhoseini@yahoo.com

استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد،دانشگاه الزهرا

                         

منوری، نوح

monavvary@ut.ac.ir

استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی

                         

نصرتی، روح الله

r.nosrati@ut.ac.ir

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

همتی، رضا

rhemati@gmail.com

دانشگاه اصفهان

                         

هومن، نیلوفر

niloofarhooman@ut.ac.ir

دانشگاه تهران