داوران سال 98

ابراهیمی، مرضیه

ma_ebrahimi2004@yahoo.com

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

احمدی، یعقوب

yahmady2001@yahoo.com

هیات علمی

                         

احمدی، علی یار

ahmadi.aliyar@gmail.com

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

                         

احمدی، وکیل

v.ahmadi@razi.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

                         

احمدرش، رشید

rahmadrash76@yahoo.com

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

                         

افشانی، سیدعلیرضا

arafshani@yahoo.com

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

                         

امیر، آرمین

amir.sociologist@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبائی / دانشکده علوم اجتماعی / گروه مطالعات فرهنگی

                         

امیرپناهی، محمد

mamirpanahi@gmail.com

علامه

                         

امینی، سعیده

saeedeh.amini280@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبایی

                         

باقری، یاسر

baghery.yaser@gmail.com

هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

پروین، ستار

sparvin1359@gmail.com

دانشگاه علامه

                         

پویافر، محمدرضا

mrpouyafar@gmail.com

عضوگروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

                         

تاج الدین، محمد باقر

mb_tajeddin@yahoo.com

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

                         

ترکاشوند مرادآبادی، محمد

m.torkashvand@yazd.ac.ir

گروه آموزشی مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایان

                         

توسلی، افسانه

afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا،معاون اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی،دکترای جامعه شناسی

                         

جهانی دولت آباد، اسماعیل

sml.jahani@gmail.com

عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

                         

حبیب‌پور گتابی، کرم

karamhabibpour@yahoo.com

گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

                         

حجازی، الهه

ehejazi@ut.ac.ir

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

                         

حیدری، آرش

arash.heydari83@gmail.com

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

                         

حسین بر، محمد عثمان

mohb@lihu.usb.ac.ir

دانشیار دانشگاه سیستان بلوچستان

                         

حسین زاده فرمی، مهدی

mferemi@gmail.com

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

                         

خسروی، رقیه

roghayeh.khosravi@gmail.com

استادیار دانشگاه شیراز

                         

خوش فر، غلامرضا

khoshfar@gmail.com

'گروه جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

                         

دانش مهر، حسین

hdaneshmehr@yahoo.com

مدرس دانشگاه

                         

دراهکی، احمد

ahmaddorahaki@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبایی

                         

دهقان، علیرضا

adehghan@ut.ac.ir

دانشکده علوم اجتماعی

                         

ربیعی، کامران

k.rabiei@modares.ac.ir

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

                         

رجب لاریجانی، مهسا

m.larijani@alzahra.ac.ir

                           

رحمتی، محمد مهدی

mahdi.rahmati@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

                         

رستمعلی زاده، ولی اله

vali.rostamalizadeh@psri.ac.ir

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

                         

رضا، صمیم

reza.samim@gmail.com

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

                         

رفعت جاه، مریم

rafatjah@ut.ac.ir

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

                         

رمضانی، محمد علی

m.qaladagi@gmail.com

گروه جامعه شناسی سازمان سمت

                         

زارعیان، مریم

maryamzareian@yahoo.com

رییس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار/مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

                         

زنجری، نسیبه

zanjari.nz@gmail.com

دکتری سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

                         

ژیانپور، مهدی

zhianpourmehdi@yahoo.com

عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان

                         

سلمان وندی، شاپور

shsalmanvandi@gmail.com

جامعه شناسی

                         

شاه قاسمی، احسان

shahghasemi@ut.ac.ir

استادیار دانشگاه تهران

                         

شکوری، علی

shakoori@ut.ac.ir

عضو هیات علمی

                         

صادقی، رسول

rassadeghi@ut.ac.ir

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

صادقی، علیرضا

alirezasadeghi58@gmail.com

مدرس

                         

صفری شالی، رضا

reza_safaryshali@yahoo.com

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

                         

عزیز مهر، خیام

azizimehr@gmail.com

دانشگاه تهران

                         

عظیمی، میترا

mtrazimi@gmail.com

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

                         

یعقوبی، علی

aliyaghoobi2002@yahoo.com

استادیار دانشگاه گیلان

                         

علاءالدینی، پویا

palaedini@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

                         

فتحی، منصور

fathi.mansour@gmail.com

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

                         

فرضی زاده، زهرا

farzizade@ut.ac.ir

عضو هیأت علمی گروه توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران

                         

فیروز آبادی، سید احمد

ahmad.firouzabadi@gmail.com

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

                         

فولادیان، مجید

fouladiyan@um.ac.ir

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

                         

قادری، صلاح الدین

salahedin.gh@gmail.com

دانشگاه خوارزمی

                         

قادرزاده، امید

ogh1355@gmail.com

عضو هیات علمی

                         

قاسمی اردهایی، علی

ghasemi33@yahoo.com

هیئت علمی

                         

قاسمی نژاد، ابوذر

abozar.ghasemi2013@gmail.com

دکترا و عضور هیئت مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران.

                         

قلی پور، سیاوش

gholipoor.sia@gmail.com

گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی

                         

کاظمی، سیمین

drsiminkazemi@gmail.com

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

                         

کریمی، جلیل

jkarimi79@gmail.com

دانشگاه رازی، عضو هیات علمی

                         

کریمی، علیرضا

karimionline@gmail.com

استادیار جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

                         

کرمانی نصرآبادی، محسن

m.kermani.n@gmail.com

                           

کلانتری، عبدالحسین

kalantari1356@gmail.com

هیآت علمی دانشگاه تهران

                         

مالمیر، مهدی

malmir77@yahoo.com

دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی دکتری

                         

محمدی، انور

anvarmohamadi@gmail.com

دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی. گروه جامعه شناسی

                         

محمودیانی، سراج الدین

serajmahmoudiani@gmail.com

بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

                         

نایبی، هوشنگ

hnayebi@ut.ac.ir

هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

نجار نهاوندی، مریم

nahavand@ut.ac.ir

عضو هیات علمی

                         

نجفی اصل، زهره

najafiasl@ut.ac.ir

استادیار/دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

نصرتی، روح الله

r.nosrati@ut.ac.ir

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

                         

نصرتی نژاد، Farhad

farhad.nosrati@gmail.com

استادعلوم بهزیستی

                         

همتی، رضا

rhemati@gmail.com

دانشگاه اصفهان

                         

هومن، نیلوفر

niloofarhooman@ut.ac.ir

دانشگاه تهران