درباره نشریه

 

مجله­ ی علمی- پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه ای تخصصی، در حوزه­ ی مسائل، آسیب‏ ها و مشکلات اجتماعی است،که به صورت دوفصلنامه از سوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران عنوان دانشگاه منتشر می شود.

این نشریه با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی- پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری، و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد، که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه‌ی مزبور برخوردار باشند.

دو فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران بر اساس مجوز شماره  646/11/3،  مورخ 1388/4/8 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز علمی-پژوهشی را اخذ کرده است.

این نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام به نشانی http://www.isc.gov.ir   و پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی http://www.noormags.ir  و همچنیین پایگاه مگ ایران( بانک اطلاعات نشریات کشور) به نشانی  http://www.magiran.com نمایه می‏شود.

نشریه دو فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.