تماس با ما

نشانی: تهران،‌ پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کدپستی: 14137، صندوق پستی: 773-14395،

 

 

 

وب سایت:   https://ijsp.ut.ac.ir/

 

ایمیل مدیر داخلی:  sina.sheikhi@ut.ac.ir 

 

 

 

 


CAPTCHA Image