نویسنده = �������������� ����������
سبک زندگی خانواده‌های تهرانی و جنبه‌های آسیب‌زای آن

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 201-220

10.22059/ijsp.2020.77488

مریم رفعت جاه؛ مرجان رشوند؛ فاطمه منصوری