نویسنده = ���������� ���������� ��������
کارآفرینی زنانه‌محور به مثابه مقاومت در برابر ساختارهای جنسیتی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-117

10.22059/ijsp.2022.87904

سارا همت؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ بهجت یزدخواستی؛ بیژن خواجه نوری