نویسنده = سید محمد صادق مهدوی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر روابط خانوادگی زوجین (شهر تهران سال 1395)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-90

زهرا پیرجلیلی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


2. بررسی تأثیرات جمعی سرمایۀ اجتماعی، شادابی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی‌

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 235-263

منصور وثوقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ احسان رحمانی خلیلی