نویسنده = ������������ ������ ��������
فراتحلیل آسیب‌های اجتماعی رایج در بین دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 67-101

10.22059/ijsp.2021.84967

سید ضیاء هاشمی؛ سمیه مردانی