نویسنده = ������������ ������������������ ����������
تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 287-310

10.22059/ijsp.2016.63799

نبی‌ اله غلامی؛ شهلا معظمی؛ سکینه سلطانی کوهبنانی