نویسنده = ���������������� ��������
خودکشی؛ پاسخی به چرخة حذف

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 131-151

10.22059/ijsp.2020.77485

زینب کوچکیان؛ علی رضا کلدی