نویسنده = ������������ ������������
فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی از نگاه کودک-زنانِ ازدواج‌کردۀ خراسانی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 167-194

10.22059/ijsp.2020.76172

عهدیه اسدپور؛ افسانه کمالی؛ خدیجه سفیری