نویسنده = ������������ ��������
مسئله تجرد: سوژه و زیست‌جهانِ نو پدید دختران شهر تهران

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 7-43

10.22059/ijsp.2021.84965

جواد مداحی؛ بیژن زارع؛ سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب پور گتابی