کلیدواژه‌ها = مدیریت مصرف برق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اجتماعی رفتار مصرف برق

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 287-304

صادق صالحی؛ لقمان امامقلی