کلیدواژه‌ها = محرومیت
تعداد مقالات: 2
1. پدیدارشناسی تجربه زیسته هویت‌های دو جنسیتی از تعاملات خانوادگی تا تعاملات اجتماعی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-212

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر


2. برساخت اجتماعی ناتوانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-154

علیرضا محسنی تبریزی؛ خدیجه جبلی