کلیدواژه‌ها = شیوه همسرگزینی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 191-218

منصوره زارعان؛ سمانه سادات سدیدپور