کلیدواژه‌ها = جامعه شناختی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه شناختی چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با مدارای اجتماعی شهروندان شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-39

پروانه بیاتی؛ اسماعیل جهانبخش؛ شاپور بهیان